بله f

آموزشگاه موسیقی نوای ماندگار

 

خصيصه مهم يک نظام آموزشي ، وجود اهداف مشخص و تعيين شده و همچنين نظميست که رسيدن به هدف را ميسر ميسازد. لازمه اين امر وجود متخصصان آکادميک و آگاه به طراحي آموزشي از يک سو و بودن متخصصين موسيقي که داراي شناختي عميق از رپرتوار هر ساز باشند از سوي ديگر است. از جمله کارآمدترين سيستم هايي که اين مهم را در خود منظور کرده اند سيستم کنسرواتوار رويال در کشور کاناداست. آنچه سيستم کنسرواتوار رويال کانادا را مناسب براي آموزش ميکند ، توجه اين سيستم به دو عامل وسعت محتوي و عمق يادگيري هنرجويان در آموزش ميباشد. تنوع رپرتوار اين سيستم از جهت سبک و همچنين پيوستگي در ارائه مطالب منجر به طراحي سيستم درست آموزش شده و از سوي ديگر لحاظ کردن مباني نظري موسيقي شامل تئوري موسيقي ، سلفژ ، سبک شناسي و تاريخ تحليلي موسيقي و غيره موجب حاصل آمدن عمق شناخت در يادگيري ميباشد. هنرجويان و اساتيد موسيقي همواره دچار نگراني هائي در فرآيند آموزش بوده اند که عدم وجود چشم انداز روشن از مسير پيشرفت و مدت زمان رسيدن به اهداف در طول يادگيري موسيقي براي هنرجويان ، و تک بعدي بودن هنرجويان در زمينه يادگيري از نگاه اساتيد ، رايج ترين اين نگراني هاست که تحصيل در يک سيستم آموزشي استاندارد به همراه نظارت علمي متخصصين موسيقي ميتواند اين دغدغه را تا حدود بسياري برطرف کند. آموزشگاه موسيقي نواي ماندگار در طول مدت آموزش هنرجويان ، با کمک اساتيد مجرب و تحصيلکرده موسيقي بر روند يادگيري و سير پيشرفت هنرجويان نظارت دقيق داشته و در صورت نياز به هرگونه مشاوره و کمک ، با در اختيار داشتن متخصصين آموزش و روانشناسي ، هنرجو را در مسير يادگيري همراهي و راهنمائي ميکند. آموزشگاه در تعامل با کنسرواتوار رويال کانادا و مطابق با سيستم اين کنسرواتوار ، در هر هفته علاوه بر کلاس ساز تخصصي هر هنرجو ، دو روز ديگر زير نظر اساتيد مربوطه ، کلاس تمرين تکاليف و رفع اشکال ، براي هنرجو برگزار ميکند. آموزشگاه موسیقی نوای ماندگار

 

.

پيوند های مرتبط

  • آموزشگاه موسیقی
  • آموزش ارف
  • آموزش پیانو
  • مجهزترین آموزشگاه موسیقی
  • بزرگترین آموزشگاه موسیقی
  • آموزش آواز
  •   نام كاربري
      رمز عبور